Energiadministration slutkund

Frågor och svar (kund)

Elcertifikatsförordningen är norsk-svensk och är till för att stödja utbyggnaden av förnybar el. Elcertifikat utfärdas till elproducenter som producerar förnybar el som kan omsättas på elmarknaden. Elleverantörerna är förpliktade att köpa in elcertifikat på konsumenternas vägnar och fakturerar detta via elräkningar. I Sverige styrs systemet av Energimyndigheten: http://www.energimyndigheten.se/fornybart/elcertifikatsystemet/

Din mätare är kopplad mot anläggnings-ID. Anläggnings-ID är det samma även om mätaren byts. Om du byter leverantör uppge då anläggnings-ID till den nya leverantören.

Mätarnumret står på mätaren.

För Sigtunahem och Rikshem kunder andvänder VENI Energi Metering Objekt ID som mätarnummer.

Elcertifikatsförordningen är norsk-svensk och är till för att stödja utbyggnaden av förnybar el. Elcertifikat utfärdas till elproducenter som producerar förnybar el som kan omsättas på elmarknaden. Elleverantörerna är förpliktade att köpa in elcertifikat på konsumenternas vägnar och fakturerar detta via elräkningar. I Sverige styrs systemet av Energimyndigheten: http://www.energimyndigheten.se/fornybart/elcertifikatsystemet/

Alla som förbrukar el ska betala skatt.

Från och med 1 januari 2018 flyttas energiskatten från din elhandelsfaktura till elnätsbolaget.

Det betyder att energiskatten kommer att redovisas på fakturan från ditt elnätsföretag VENI Energi Metering AB.

Om du har både elhandels- och elnätskostnader från VENI Energi Metering AB så utgör ändringen ingen praktisk skillnad för dig som kund.

Nätavgift som baserar sig på storleken på din förbrukning i nätet.

Detta avser en månadsavgift i nätet.

Det är viktigt att du använder rätt OCR på betalningen, för att betalningen ska bokföras på rätt abonnemang. Har du flera abonnemang är det inte möjligt att använda samma OCR på de olika inbetalningarna.

Du får en faktura från din elleverantör för själva elen och en faktura från VENI Energi Metering för nätdelen, som omfattar kostnaderna för elöverföring.

Fakturan för månadens förbrukning produceras i början på efterföljande månad.

VENI Energi Metering skickar ut fakturorna en gång i månaden om inte något annat har avtalats.

Kontakta oss direkt när du vet att du inte kommer att kunna betala i tid. Du kan fråga om förlängning av förfallodatum eller att dela upp fakturan. Om du inte kontaktar oss innan förfallodatum utgår förseningsavgift.

Diverse belopp som står angivet på fakturan kan vara fakturaavgift, förseningsränta, förseningsavgift, avstängnings- eller återöppningsavgift. A conto står också under diversebelopp.
Om du inte betalar din faktura i tid, till exempel om du får betalningsanstånd, utgår en förseningsränta som från och med 2014-01-01 uppgår till 8,0 % per år. Storleken på förseningsräntan är kopplad mot referensräntan och fastställs varje 1. januari och 1. juli genom särskilt beslut av Riksbanken.

Om du inte betalar en faktura i tid utgår en förseningsavgift på 60 kr.

Vid avstängning och återöppning av anläggning som blivit avstängd på grund av utebliven betalning, tillkommer avstängnings- och återöppningsavgift.

Förseningsavgiften avser en tidigare försent inbetald faktura.

Din inbetalning var inte registrerad den dag som vi skrev ut betalningspåminnelsen. Om du har betalat kan du bortse från påminnelsen, men du blir debiterad påminnelseavgift på nästa faktura.

Nej, det går tyvärr inte.

VENI Energi Metering avläser förbrukning automatiskt timmer för timme. Om du idag faktureras för verklig förbrukning är a conto-fakturering inte möjlig.

”Överfört belopp” kan vara

  • Kreditering av tidigare betalda fakturor
  • Utbetalda fakturor
  • Belopp på +/- 50 kr
  • Om man blivit fakturerad för mycket eller för lite

Såvida inte din hyresvärd har tecknat ett kollektivavtal för hela fastigheten kan du själv välja en extern elleverantör. Uppge din anläggnings-id, kundnamn, adress och organisations- eller personnummer.

VENI Energi Metering ger dig möjlighet att betala fakturorna med autogiro. Det går att ordna via din internetbank. Var god kontakta banken om du behöver mer information. I dagsläget har vi tyvärr inte möjlighet att erbjuda e-faktura.

Efter varje avräkning beräknar VENI Energi Metering ett nytt a conto för nästkommande 4-månadersperiod. Den förra perioden dras ifrån i sin helhet på linjen ”Tillbaks från a conto”. Det vill säga (betyder) att du som kund har fått det tidigare a contot nollställd och att det är den sist beräknade som gäller för den kommande 4-månadersperioden.

Årsförbrukningen hittar du genom att logga in på «Mina sidor» och logga in dig med kundnummer och den PIN-kod som står angivet på fakturan. Gå in på ”Mätare/förbrukning” där du hittar förväntad årsförbrukning eller välj själv om du vill se din exakta förbrukning uppdelat på timvärden eller önskad tidsperiod.

För Sigtunahem og Rikshem

Kontrollera först om avbrottet gäller enbart din lägenhet (har huvudsäkringen slagit ut?), eller om det gäller hela fastigheten och området. Ta kontakt med fastighetskontoret om det är ett långvarigt avbrott. Vattenfall Eldistribution är ansvariga för elleveransen till området och om elen har fallit ut till fastigheten eller området så kan du kontrollera deras hemsida för vidare information. VENI Energi Metering har enbart ansvar för mätning och debitering av el i fastigheten