Vilka val gör VENI Energi åt mig som kund?

I kategorin FAQ generellt

Leverantör väljs mot bakgrund av de offerter vi mottar baserat på våra krav. Våra krav berör villkor, kvalitet och kompetens. Tillsammans med leverantören arbetar VENI Energi för att kunna välja bästa möjliga tidsintervall för inköpets riktlinjer, baserat på värdering av elmarknaden. Detta är en löpande process, så att vi hela tiden kan ta ställning till hur inköpen bör ske under kommande månader, kvartal och år.

 

Kopiera länk

Vad är en nätleverantör?

I kategorin FAQ generellt

En nätleverantör äger nätet som transporterar elektrisk energi till din fastighet. Du kan själv välja elleverantör på marknaden, men inte nätleverantör. Nätverksamheten är ett monopol och det finns bara ett nätbolag i varje område. VENI Energi erbjuder genom Energiadministration och IMD en geografiskt oberoende nättjänst som är anpassad för förvaltare av fastigheter med flera hyresgäster.

Kopiera länk

Vad är en elleverantör?

I kategorin FAQ generellt

En elleverantör är ett bolag som levererar elektrisk energi till dina elmätare. Elleverantören ska inte förväxlas med nätbolaget som ansvarar för att din anläggning är fysiskt kopplad till elnätet, och som har ansvar över att elleverantören får upplysningar om din förbrukning.

Det finns ett flertal elleverantörer. Alla har olika priser och avtalsvillkor. Den fysiska distributionen av elen hanteras av det lokala nätbolaget, och näthyran som betalas till denne förblir likadan oavsett vilken elleverantör man väljer. Det är upp till elleverantören att välja hur de vill köpa in elen till sina kunder, och det återspeglas utifrån vilket avtal de har ingått med dessa.

Genom tjänsten Samköp agerar VENI Energi som en storkund på grund av alla sina portföljer på elmarknaden, och hanterar beställningar som påverkar hur elleverantören väljer att agera på de olika marknadsplatserna för elektrisk energi.

Kopiera länk

Var erbjuder VENI Energi sina tjänster?

I kategorin FAQ generellt

För närvarande erbjuder VENI Energi sina tjänster i Norge, Sverige och Finland. Energirevision och Samköp finns tillgängligt för alla som driver näringsverksamhet. Energiadministration erbjuds till fastighetsägare som hyr ut lokaler till mer än fyra företag i samma fastighet. För mer information, se vår hemsida. Om du har frågor, kontakta oss gärna här.

Kopiera länk

Vilka är VENI Energi?

I kategorin FAQ generellt

Sommaren 2016 sålde Palamon sina aktier i VENI Energy Group koncernen till Norvestor, som idag är VENI Energy Groups största aktieägare. Norvestor är en private equity fond med huvudkontor i Oslo, Norge. VENI Energy Group ser fram emot en spännande och utvecklande resa vidare med Norvestor.

Kopiera länk

Vilka tjänster erbjuder VENI Energi?

I kategorin FAQ generellt

VENI Energy Group erbjuder flera tjänster till företagsmarknaderna i Norden. Tjänsterna har sin utgångspunkt i administration, granskning och förhandling av avtal gällande konsumtion och leveranser av elektrisk energi.

Energirevision granskar elräkningar. Samköp av el tar över förvaltning av elleverans till sina företagskunder. Kunderna samlas i större portföljer som VENI Energi administrerar genom förhandlingar av villkor och leveransmodeller med leverantörerna på marknaden.

Energiadministration hjälper fastighetsägare med automatisk och noggrann mätning av kollektivt hyrda fastigheter (till exempel köpcentrum och större kontorsfastigheter.)

Kopiera länk